ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ตอหา    เวาะแม็ง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบาโลย
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1