ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกร    คุ้มคง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2