ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กนกวรรณ    พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)