ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นายฤทธิรงณ์    สุทธศรี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)