ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นงนุช    คุ้มขลัง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแม่บอน
สังกัด
สพป.ตาก เขต 1