ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกวรรณ    คำโม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแม่บอน
สังกัด
สพป.ตาก เขต 1