ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บุปผา    วงศ์บุญมาก
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1