ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรุณี    จรลี
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3