ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ฤทธิชัย    พรมแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)