ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ รต. วุฒิพงษ์    ปกพันธ์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3