ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วารุณี    พิมพิสนธ์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินตั้งโคกก่อง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2