ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จันทิมา    อิ๋วสกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)