ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จันทิมา    อิ๋วสกุล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)