ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ติหม๊ะเหรียม    เวาะเยะ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแรต
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1