ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิจิตร    สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแชงเปิง
สังกัด
สพป.กระบี่