ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อารีนา    มะแซ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งโพธิ์
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1