ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุกฤษณ์    จริตงาม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
สังกัด
สพป.พังงา