ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สถิตย์    ภูชาดึก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำเจริญ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2