ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว หญิงหยัน    โซ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)