ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สิมาพร    ลิ้มไพบูลย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระธาตุหนองสามหมื่น
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)