ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาณัฐ    สุวรรณราช
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเตราะหัก
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1