ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อานนท์    รัตสอนจิต
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสัง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3