ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    ปานหงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)