ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    ภูผาเผย
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)