ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุชิดา    ธรรมแก้ว
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเชือก
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3