ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชาภพ    ลักขษร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไผ่สีสุก
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3