ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว เดือนฉาย    สุภาพ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งศรีทอง
สังกัด สพป.น่าน เขต 1