ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐปนนท์    ทองเกิด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองทุเรียน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3