ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนันต์    แวอุมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแรต
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1