ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาลีกี    กาเดร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านปูยุด
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1