ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    บุพโต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหญ้าขาว
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3