ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำลอง    นุ่มสวน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
สังกัด
สพป.เพชรบุรี เขต 1