ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มัลลิกา    ศรีมุกข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่