ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ติระ    ไกรเทพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)