ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เจตสุมนต์    สุเมธีประดิษฐ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคานหาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1