ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฑิฆัมพร    บุญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านควนโอ
สังกัด
สพป.กระบี่