ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชุมพร    สวยสด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 3