ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชุมพร    สวยสด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3