ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฏฐ์ชยา    ธรรมชัย
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สา
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)