ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธัญวรัตม์    ตั้งคีรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองปิ้ง
สังกัด
สพป.กระบี่