ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัฐรินี    ยาตรา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านด่าน
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4