ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิภารัตน์    สิทธิยศ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลวง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4