ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    เกิ้นโนนกอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)