ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จินตนา    ราสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3