ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฑิฆัมพร    ยอดดี
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)