ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรายุส    จเรรัชต์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)