ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    วรรณคีรี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)