ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัควลัณษญ์    จันทร์สมัคร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)