ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธัญรัตน์    หนาซุย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนายาง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2