ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิสันต์    สะสม
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลวง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4