ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กชนันท์    ศรีลารัตน์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนายาง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2