ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นฤธร    ถมจอหอ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมะนาวหวาน
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2